Preguntes freqüents

Quan és necessari redactar un estudi geològic i geotècnic?

Sempre que es realitzi un projecte d’enginyeria civil, a on es modifiqui el terreny existent, s’ha de redactar un estudi geològic i geotècnic segons el “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, BOPA Núm.71 -any 13-1.8.2001”.

És necessari executar una campanya de sondeigs i assaigs per a la redacció de l’estudi geològic i geotècnic?

Es considera molt recomanable i fonamental dissenyar una bona campanya de reconeixements del terreny, basada en sondeigs, assaigs in situ i assaigs de laboratori, per tenir un coneixement òptim del terreny, i donar les eines bàsiques als enginyers estructuristes per calcular acuradament les estructures projectades.

Un bon coneixement del terreny té una relació directa amb l’estalvi econòmic en l’execució de la fonamentació.

Existeix alguna normativa andorrana a on es defineixin els treballs de campa a realitzar?

No. Al Principat d’Andorra no existeix cap normativa a on s’indiqui o especifiquin els treballs adequats a realitzar. Per aquest motiu, és fonamental tenir un bon assessorament tècnic i específic per a cada cas, com el que ofereix Geotech.

És necessari realitzar el control d’un mur ancorat?

Si. El 2 de juny del 2021 es publica al BOPA el Decret 186/2021,  d’aprovació del Reglament d’ancoratges al terreny, on s’exposa que: 

“Els propietaris dels edificis i les instal·lacions són responsables de la inspecció, el manteniment i la reparació de tots els elements de l’edifici executats a l’empara de la llicència o les llicències de construcció, incloses les proteccions específiques enfront dels riscos naturals i els ancoratges d’estabilització del terreny”.

Cada quant s’han de realitzar els treballs de control dels murs ancorats?

Segons el nou Reglament d’ancoratges al terreny, a partir del primer any des de la instal·lació dels ancoratges, excepte per als bulons, comença a comptar el termini de cinc (5) anys per dur a terme la primera campanya de revisió en fase de servei en els termes expressats al Reglament. A partir d’aquesta primera revisió, la periodicitat de les campanyes es com a màxim cada cinc (5) anys, excepte per a obres d’ancoratges lligades a us d’habitatge unifamiliar per a us propi, la periodicitat màxima de les quals s’estableix cada deu (10) anys.

Quin son els treballs rellevants a realitzar?

Segons l’article 29 del Reglament: La campanya de revisió i manteniment dels ancoratges ha d’incloure, com a mínim, les revisions, les proves i el manteniment següents:

  1. Les revisions de tots els components dels caps d’ancoratge (dau, placa d’ancoratge, femella o placa de cunyes, cua de tesat de barra o cables, capot, components de protecció i altres elements en funció de cada model d’ancoratge) del total dels ancoratges instal·lats.
  2. Per al cas específic d’ancoratges tipus buló, la direcció de la campanya defineix una carrega de prova, i determina la quantitat i la distribució dels bulons als quals s’ha de dur a terme una prova senzilla per comprovar que els bulons suporten la carrega de prova
  3. Per a la resta d’ancoratges no inclosos a l’apartat b, la direcció de la campanya ha de preveure la definició, la quantitat i la distribució de proves de carrega residual fins a arribar al desenganxament de les cunyes (cable) o de la femella (barra), o fins a la carrega màxima admissible determinada per la direcció de la campanya. Quan s’assoleix la carrega de desenganxament, aquesta carrega s’ha de mantenir constant com a mínim durant cinc minuts (5 min).
    Es recomana dur a terme una prova a cadascun dels ancoratges instal·lats sempre amb un minim no inferior al 25% dels ancoratges.
Si necessiteu més informació dels nostres serveis, contacteu amb nosaltres.
Més informació
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound